Widgets voor website

Privacybeleid

1. Dit privacybeleid definieert de principes, procedure en voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers (hierna, Gebruiker) van de website weerlabs.nl (hierna, Website).

2. Door de Website te gebruiken verleent de Gebruiker het recht aan de Website om de volgende gegevens te verzamelen en te verwerken: cookies, ip-adres, internetbrowserinstellingen, informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt tijdens interactie met de Website.

3. Pagina's van de Website kunnen programmacode bevatten van externe webdiensten zoals Google Analytics, Google AdSense en andere webdiensten die onafhankelijk van de Website gebruikersgegevens kunnen verzamelen en verwerken.